Blueday Sommerjobb 2019

Sommerjobb 2019 i Blueday Technology

 

Vi søker deg som brenner for å være med på å utvikle løsninger for elektrifisering og hybridisering, både til lands og til vanns!

Blueday Technology er et ungt og voksende firma som spesialiserer seg innen elektro og automasjon og har ca 65 ansatte fordelt på to lokasjoner i Stavanger og på Bømlo. Vi leverer systemløsninger og produkter for produksjon, lagring og distribusjon av elektrisk energi i tillegg til egenutviklede automasjonssystemer. Typiske prosjektleveranser fra Blueday er listet opp under:

 • Kraftsystem som kombinerer fornybare energikilder (sol, vind), generatorer (fossil-drevne), batterianlegg, distribusjonsutstyr og styring
 • Kraftsystem med batterianlegg, ladere, distribusjonsutstyr og styring for elektrifisering og hybridisering av båter, olje&gass-installasjoner og akvakulturanlegg
 • Ladestasjoner med batterianlegg for ferger og andre typer båter, særlig aktuelt i områder med svake nett på land
 • Generatoranlegg (normalkraft og nødkraft) til maritime, offshore og landbaserte installasjoner
 • Landstrømsanlegg til havner og verft
 • Automasjonssystemer for båter (PMS, IAS)
 • Automasjonssystemer for styring av kraftanlegg i båter, på offshoreinstallasjoner og på land (EMS, PMS)
 • Studier innen energioptimalisering og komplekse elektrotekniske problemstillinger

 

Vi synes selv at prosjektene og teknologien vi holder på med er ordentlig gøy, og ønsker at de som skal begynne å jobbe hos oss har en genuin interesse for faget sitt og teknologiske løsninger innen våre kjerneområder. Har du gode idéer og forslag til hvordan ting kan gjøres annerledes så garanterer vi at vi kommer til å lytte til det du har å si med stor interesse! Utvikling av teknologi og løsninger er en del av alle våre prosjekter i varierende grad, og for å ha mulighet til å gjøre dette har vi bygget opp et sterkt fagmiljø som inkluderer personer med tung teknisk kompetanse innenfor elektro og automasjon.

Som sommerstudent hos oss vil du bli satt til å utføre arbeidsoppgaver av varierende art etter hvilke behov pågående prosjekter har. Aktuelle arbeidsoppgaver vil i utgangspunktet være ingeniør-oppgaver, men det kan også bli aktuelt å bistå i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsunderlag for installasjon og commissioning. Vi har vårt eget verksted hvor vi sammenstiller og tester produktene våre, dersom det er behov og du har nødvendige kvalifikasjoner vil du også kunne bli satt til å delta i aktiviteter i verkstedet, dette kommer i tilfelle i tillegg til og ikke i stedet for ingeniør-oppgavene.

 

For sommeren 2019 ønsker Blueday seg 1-2 sommerstudenter som:

 • tar 5-årige profesjonsstudier innen Energi og Miljø (Kybernetikk og Elektronisk systemdesign med riktig fagkombinasjon kan også være aktuelt)
 • er ferdig med 4. eller 3. årstrinn
 • har interesse for teknologien som Blueday baserer sine produkter og løsninger på
 • behersker både norsk og engelsk flytende (skriftlig og muntlig)
 • kan tenke seg å tilbringe en sommer eller to i Stavanger samt kan tenke seg å bosette seg i vår region etter endt studieløp

 

Vi kan tilby:

 • Sterkt og inspirerende fagmiljø
 • Lærerike arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fast ansettelse etter endt studieløp
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Ansettelsesperiode etter avtale (minimum 4 uker sammenhengende i løpet av sommeren)

 

Søknad og CV kan sendes til kos@blueday.no innen 08.03.2019. Vi ønsker at du legger siste karakterutskrift, attester fra eventuelle tidligere arbeidsforhold og kopi av fagbrev dersom du har det, ved søknaden.

 

Artikkel om bedriften: https://www.fiskerioghavbruk.no/fremtidens-havrom/gronnere-rimeligere-og-smartere/#

Les mer her: https://blueday.no/