JM – TRAINEE

TRAINEE

Som medarbeider i JM skriver du historie, uansett hvor i selskapet du arbeider. Alle i JM er med på å drive utviklingen framover, og sammen bygger vi framtidens samfunn. Husene, bydelene og bomiljøene vi skaper skal bestå i minst 100 år, og skal ta hensyn til både miljøet og menneskene som skal bo og oppholde seg der. For JM handler langsiktighet like mye om våre medarbeidere. Her skal du kunne prestere, gjøre karriere og få nye utfordrende arbeidsoppgaver når de gamle har blitt for små.

Er du talentet vi søker til vårt traineeprogram innen prosjektutvikling? For oss i JM er langsiktighet viktig og derfor gir vi våre traineer de beste forutsetningene for en spennende karriere. Med andre ord søker vi deg som har potensiale til å bli en nøkkelperson for JM, og som vil bidra til å utvikle framtidens samfunn og skape bærekraftige bomiljøer.

PROGRAMMET

Traineeprogrammet starter opp i august og går over to år. Programmet er både praktisk og teoretisk innrettet, og består av fem blokker. I slutten av hver blokk samles alle traineene i konsernet til en teoriuke med fokus på lederskap og personlig utvikling. I løpet av programmet kommer du til å arbeide innen ulike områder i bedriften, og dermed få kunnskap om vår virksomhet, våre prosesser og vår kultur. I en av blokkene er du utplassert et annet sted eller i en annen region.

Som trainee i JM åpnes døren til en spennende karriere. Etter avsluttet traineeprogram begynner du som assisterende prosjekteringsleder. På sikt vil vi at du skal fortsette å utvikle deg som prosjektleder og deretter kanskje i høyere lederstillinger innenfor JM.

DIN PROFIL

Du har en sivilingeniøreksamen/mastergrad med spesialisering innen bygg, bygg- og miljøteknikk, byutvikling, konstruksjon, arkitektur, industriell økonomi eller tilsvarende. Vi søker deg som er nyutdannet eller har maksimalt to års erfaring fra arbeidslivet. Du har interesse for bransjen og viljen til å utvikle deg som leder. Ulike typer av engasjement ved siden av studiene er en fordel.

For oss er det en selvfølge at du deler våre kjerneverdier: Kvalitet, Pålitelighet, Langsiktighet, Engasjement, Lydhørhet og Stilfølelse.

Du kommer til å arbeide innen ulike deler av JM, og det er derfor viktig at du har lett for å samarbeide og knytte nye kontakter. For å lykkes kreves det også at du har evnen og viljen til å utvikle deg, i tillegg til å være nysgjerrig og analytisk anlagt.

VÅRT TILBUD

Som medarbeider i JM er du med og skaper samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Du får spennende utfordringer med lærerike arbeidsoppgaver. Gjennom dine ulike utplasseringer får du mulighet til å samarbeide med mange av våre kompetente og engasjerte medarbeidere. Gjør du en god jobb og viser initiativ og interesse, vil du ha svært gode utviklingsmuligheter i JM.

Søknadsperiode 6. januar til 23. februar 2020.

Har du spørsmål om programmet, er du velkommen til å kontakte Espen Wold:
Tlf: +47 924 55 727
E-post: espen.wold@jm.no

Velkommen til å skrive din historie med oss!