Sintef Energi – Sommerjobber 2020

Sommerforsker?

Hos SINTEF Energi kan du få prøve deg som forsker for en sommer.

Planlagt oppstart for Sommerforskerne er tidlig juni.

Fellestrekk ved alle sommerjobbene hos SINTEF Energi:

  • Sommerjobbene består i å gjennomføre konkrete forskningsoppgaver som er integrert i våre prosjekter med løpende oppfølging fra erfarne SINTEF-forskere.
  • Felles presentasjon og avslutningskonferanse for aktuelle forskere hos SINTEF Energi.
  • Mulighet til å gjennomføre prosjekt- og masteroppgave, i forlengelsen av sommerjobben (gjelder de jobbene hvor dette er presisert).
  • Sommerforskerne må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

Les mer om stillingene her

Slik søker du:

  • Søknad sendes til: EN-sommerjobb2020@sintef.no
  • Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.
  • I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 …)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.