Sommerjobb 2020 – Statnett (Oslo)

Sommerjobb Siv.ing/ingeniør/master GIS/BIM e.l.

Sommerjobb

Statnett eier og drifter det sentrale kraftsystemet og bidrar til å binde Norge sammen. Hver sommer tilbyr vi sommerjobber til studenter og unge. En sommerjobb hos oss gir en unik erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og kan være en fin inngangsportal for videre karriere hos oss.

Vi ser etter studenter med ulik studiebakgrunn. Men like viktig som hva du er, er hvem du er. Vi ser etter utviklingsorienterte studenter med engasjement og motivasjon. Dessuten er det viktig for oss at du kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Gis, geodata og modellering i divisjon Bygg og anlegg.

Avdeling GIS har overordnet ansvar for GIS, geodata og modellering i Statnett. Dette inkluderer strategi for bruk av GIS og BIM og samhandling mellom GIS og BIM. GIS har også ansvar for tekniske standarder i Statnett.

Vi søker:

Deg som har gjennomført minimum 4 år av ditt ingeniør-/sivilingeniørstudie, med spesialiseringen innen et av følgende områder:

 • BIM, GIS, informatikk, miljø

Arbeidsoppgaver:

 • ​​Være med å utvikle innsynsløsninger og analyseverktøy for visning av miljø- og klimaverdier i BIM og GIS
 • Innsamling, behandling, strukturering og visning av ulike geografiske data som omhandler klima og miljø og andre tema
 • Utforske sammenhenger og muligheter mellom BIM og GIS
 • Samle inn behov fra ulike grupper og lage BIM eller GIS-verktøy for å fylle disse behovene

Egenskaper:

 • ​Kan samarbeide og kommunisere godt med andre. Oppgavene vil løses sammen med andre sommerstudenter og ansatte
 • Søker må være selvstendig og selvdrevet
 • Verktøy og løsninger som lages må dokumenteres godt og kunne gjenbrukes
 • Arbeidsoppgavene vil spe
 • Søker bør ha kjennskap til ESRI ArcGIS
 • Søker bør ha kjennskap til BIM
 • Søker bør ha kjennskap til klima, miljø og klimadata samt andre geografiske data
 • Søker bør ha erfaring med programmering av dataflyter i f.eks python

Vi søker kandidater som kan jobbe i perioden fra 1. juni til 28. august 2020.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Helge Prestrud Astad mobil tlf.nr. 93295452
For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

SØK HER

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.02.2020
Tiltredelse:
Juni 2020
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Helge Prestrud Astad
mob: +47 93295452