GK – Hvordan bør man standardisere og/eller modulære energisentraler?

Hvordan bør man standardisere og/eller modulære energisentraler?

Oppgaven er tenkt løst av en masterstudent ved Energi og Miljø, spesialisering innen Energi- og Prosessteknikk ved NTNU i Trondheim.

Hvordan bør man standardisere og/eller modulære energisentraler for å serve større bygg, bygningskomplekser eller næringsparker.

Oppgaven vil kunne omfatte områder som dimensjonering av:

  • Behov, evt optimalisering av størrelse på modul.
  • Valg av kuldemedium og teknisk løsning.
  • Økonomisk modell for når dette er et lønnsomt tiltak kombinert med ulike finansieringsmodeller.

Kontaktperson/intern veileder i GK er Frode Børresen frode.borresen@gk.no
Veileder fra NTNU er Trygve Magne Eikevik

De som har interesse kan sende:
1. CV og foreløpige karakterer
2. Søknad som inneholder:
– motivasjon for oppgaven
– hvordan du/dere tenker at oppgaven skal løses
– tidsplan for oppgaven

Søknad eller spørsmål kan sendes til hr-hms@gk.no

Søknadsfrist: Fortløpende

Aktuelle linjer: Energi- og prosessteknikk