SINTEF – EnergiTrainee 2021 – Trondheim

Vi er nå klare for nye EnergiTraineer som vil starte hos oss høsten 2021.

Dette er en unik mulighet for deg som er nysgjerrig på hva nettbransjen har å by på og som ønsker en lærerik og variert start på karrieren!

EnergiTraineene blir engasjert i en toårsperiode. Dette engasjementet innebærer 3 opphold, hvert på 8 måneder, i ulike bedrifter innenfor energibransjen. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi AS, mens de to andre vil bli hos et nettselskap (Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett eller Statnett) og et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge). Rulleringen mellom tre ulike bedrifter er hva som gjør EnergiTrainee-ordningen særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes gjennom et samspill mellom forskere, industri, nettselskaper, regulatorer og virkemiddelapparat. Som EnergiTrainee får man førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet. Det er en unik opplevelse for traineen, og en attraktiv erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet.

Arbeidsspråket er norsk, og vi vurderer alle søkere som behersker skandinaviske språk skriftlig og muntlig.

Tradisjonelt har første periode vært hos SINTEF, men dersom omstendigheter tilsier at noe annet er mer praktisk så er det muligheter for en omrokkering.

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes til: Mette Kjelstad

Phone: +47 930 07 509