Sira Kvina – Produksjonsplanlegger – 2021

Styring av imponerende energisystem

Nå ansetter vi drifts- / IT- / systemingeniører som får styre et av de mest imponerende energisystemene i Norge.

Vi søker initiativrike og samarbeidsorienterte nøkkelpersoner til vår moderne driftssentral. Etter god opplæring vil du ta hånd om produksjonsplanlegging, balansekraft og systemtjenester for eierne. Arbeidet skjer primært ved bruk av avanserte modeller og digitale verktøy. Du vil også identifisere forbedringsmuligheter og delta i utviklingsprosjekter – slik at vi ligger i teknologisk front. Du tilbys samfunnsviktige, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Stillingen er sentral i en solid og fremtidsrettet virksomhet med godt omdømme. Du kan vente deg et fint læringsmiljø, gode utviklingsmuligheter og bra betingelser.

Vår visjon er å være en være en ledende produsent av vannkraft
Mål, ansvar og arbeidsoppgaver

Ansvaret handler om optimal regulering av vannkraft og overvåke et av Norges mest imponerende reguleringssystemer, herunder:

· Planlegging og styring av energiproduksjon og systemtjenester via døgnbemannet driftssentral

· Kapasitetsberegning og anmelding av balansekraft og systemtjenester

· Lede eller koordinere utbedringer og revisjoner i våre anlegg

· Identifisere automatiserings- forbedringsmuligheter av kontrollsystemer, programvare og arbeids-/avviksrutiner, herunder delta i utviklingsprosjekter for kontinuerlig forbedring av rutiner, verktøy og produksjonsanlegg

Andre aktuelle oppgaver | Annen informasjon om stillingen

· Tilsigsberegning, produksjonsplanlegging, driftsplanlegging, revisjonsstyring, avregning, datainnhenting/-analyse og videreutvikling av driftskontrollsystemet.

· Samarbeid med eierselskapene, Statnett og kolleger som driver handel i de fysiske kraftmarkedene

· Du vil få ansvar for ett eller flere av fagområdene som dekkes av avdelingen

· Om lag halvparten av stillingen vil være dagarbeid, mens resten er skiftarbeid i gunstig ordning

Aktuelle kvalifikasjoner

· Høyere utdanning innen elkraft, IT, elektro, industriell økonomi, kybernetikk eller tilsvarende

· God digital kompetanse, gjerne innen programmering, databaser eller digitalisering

· Erfaring med å analysere store datamengder

· Fordypning i operasjonsanalyse er en fordel

· Interesse for elkraft og bærekraft er ønskelig, gjerne rettet mot kraftmarkeder og krafthandel

Vi tilbyr god innføring og opplæring og forventer ikke at du fyller alle kravene over. Det er videre sannsynlig at vi skal ansette flere personer, så vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Ønskede og personlige egenskaper

· Identifisere deg med visjon, verdier og strategi

· Positive holdninger og samarbeidsorientert

· Målrettet og pliktoppfyllende

· Initiativrik og selvdrevet, med evne til å få ting gjort

Vi tilbyr | Derfor bør du søke den attraktive stillingen

· Samfunnsviktige, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

· En sentral stilling i en solid og fremtidsrettet virksomhet med godt omdømme

· Et godt læringsmiljø med gode utviklingsmuligheter

· Konkurransedyktige og ordnede betingelser

· Mulighet for tjenestebolig eller støtte til pendling

Annen informasjon

· Rekrutteringen gjennomføres av SelectionPartner.

· Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en konfidensiell samtale

· Se viktig informasjon om personvern

· Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no

· Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle nyansatte · Se gjerne informasjon om Tonstad

SØK HER