EK-koordinator – deltidsstilling 2021/2022 – Trondheim

EnergiKontakten søker koordinator – deltid i Trondheim

EnergiKontakten er et samarbeidsforum mellom prosess- og kraftindustri, fagmiljøene ved Institutt for energi- og prosessteknikk og Institutt for elkraftteknikk ved NTNU, masterprogrammene Energi og miljø og Electric Power Engineering og bachelorprogrammene Fornybar energi, Elektroingeniør (elkraft) og Maskiningeniør (VVS). EnergiKontakten har et styre bestående av representanter fra medlemsbedriftene og -organisasjonene samt studenter og ansatte ved NTNU. Visjonen til EnergiKontakten er å styrke fremtidig kompetanse og kapasitet innenfor energi og miljø. Se www.ntnu.no/energikontakten for mer informasjon.

Den daglige driften av EnergiKontaktens virksomhet besørges av koordinator sammen med prosjektleder hos NTNU.

EnergiKontakten ønsker å engasjere en student i deltidsstilling inntil 50% for å ivareta
følgende arbeidsoppgaver:
 • Etter retningslinjer trukket opp av styret og i samråd med styreleder vil du videre representere EnergiKontakten utad i industrinettverket som medlemsbedriftene representerer
 • Ivareta interessene til de involverte studieprogrammene EnergiKontakten samarbeider meddøråpner for medlemmene mot fagmiljøene på NTNU og mot studentene.
 • Være bindeledd mellom styret, instituttene, studentene og næringslivet. Dette inkluderer å følge opp henvendelser fra EnergiKontaktens mange medlemsbedrifter og dermed være en
 • Verving av nye medlemsbedrifter
 • Forberedelse og innkalling til styremøter og ha ansvar for at styrets beslutninger iverksettes
 • Ivareta økonomifunksjon, herunder budsjett og regnskap

Stillingsandelen vil avtales med aktuell kandidat, og vil variere over året. Avlønning skjer basert på timelister.

Som koordinator vil du rapportere til leder av EnergiKontaktens styre, og til prosjektleder ved NTNU.

Ønsket kompetanse:
 • Student i 2. eller høyere årskurs fra involverte studieprogram
 • Noe kjennskap til norsk næringsliv
 • Gode formuleringsevner på norsk
 • Erfaring fra styrearbeid i linjeforening eller lignende
 • Noe kjennskap til regnskap og budsjettering
 • Erfaring med arrangement og møteavvikling
Ønskede personlige egenskaper:
 • Strukturert
 • Kontaktskapende og engasjert
 • God organisator
 • God gjennomføringsevne

Denne rollen gir gode muligheter for å skape seg nettverk i bransjen og vil gi ledererfaring. Stillingen vil rapportere til EnergiKontaktens styre ved styreleder og ansettelse vil bli ved NTNU. Lønn vil være i området 165,- til 183,- kr pr time, avhengig av kvalifikasjoner.

Oppstart er ønsket fra slutten av august for engasjement for 1 år av gangen, med mulighet for utvidelse. Arbeidssted vil være i Trondheim.

Legg ved CV, foreløpig karakterutskrift og søknad hvor du beskriver deg selv og hvorfor du ønsker denne muligheten. Det er fint om du oppgir perioder du eventuelt ikke er tilgjengelig for et Teams- intervju.

Søknad snarest, og senest innen 20. august 2021.

Søknad sendes til: halsten.aastebol@ntnu.no