Differ Community Power – Deltid innen elektrifisering

Jobb deltid med elektrifisering av skoler og helsestasjoner i Afrika

Kunne du tenke deg å jobbe med elektrifisering av skoler og helsestasjoner i Afrika ved siden av studiene ?

Norske Differ Community Power (DCP) er internasjonalt ledende innen elektrifisering av skoler og helsestasjoner i Afrika. Gjennom komplette sol- og batteriløsninger og drifts- og vedlikeholdsprogrammer løser vi utfordringene myndigheter og FN organisasjoner har for å ha tilgang på pålitelig og varig energitjenester.

I forbindelse med dette søker DCP etter studenter i siste del av studiet for ulike oppgaver, blant annet å (videre)utvikle:

 •  levetidsmodell for batteriinstallasjoner med utgangspunkt i bruksmønster (belastning, opplading mm) for å enklere kunne avdekke behov for vedlikehold og utskiftning.

 • drifts- og vedlikeholdsmodell for optimalisering av kostnader og oppetid

 • modeller for digital dokumentasjon og visualisering

Dette vil bidra til å effektivisere overvåkningen av DCPs installasjoner og sikre en mer pålitelig strømtilførsel hos sluttkunder. Som student vil du arbeide relativt intensivt med dette i perioden oktober 2021 – juni 2022.

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å bidra til at Afrikas skoler og helseklinikker får tilgang på ren og pålitelig strøm

 • Har relevant teknologisk kompetanse innen energi systemdesign og modellering

 • Er selvdreven og kreativ – ikke avhengig av detaljstyring

 • Er god til å arbeide effektivt i team med andre

Du får:

 • Spennende og relevant prosjekterfaring

 • Utarbeide produkter som vil brukes av sluttkunde

 • En lønn på 230 – 275 kr/t, avhengig av kompetanse

 • Muligheten til å jobbe tett sammen med andre dyktige studenter og svært erfarne forretningsutviklere innen fornybar energi (særlig sol og batteriløsning)

 • Mulighet til å bidra til det grønne skiftet i Afrika

 • Mulighet for forlengelse og samarbeid tilknyttet prosjekt- og masteroppgave

Ønskede kompetanseprofil:

I tillegg til å bidra på applikasjonsutvikling vil du spesifikt ta ansvar for å utarbeide og implementere Differs levetidsmodeller. Du bør ha kjennskap til elektroniske systemer programmering i Python, samt teft for matematiske og numeriske metoder. Noen aktuelle linjer er Elektronisk Systemdesign og Innovasjon, Kybernetikk og Robotikk, Energi og Miljø, …

Oppstart er i oktober 2021. Arbeidet løper i utgangspunktet frem til sommeren 2022, med mulig forlengelse. Det forventes minimum 10 timer/uke i prosjektperioden, men eksamensperiode vil hensyntas.

Send inn søknad innen 23:59, mandag 18. oktober. Ta kontakt på info@studmatch.no ved spørsmål om stillingen

SØK HER