Bane NOR – Planlegger Elkraft – 2021/22

Er du vår nye planlegger innen Elkraft?

Bane NOR Energi leverer og omformer energi fra 50 Hz til 16 2/3 Hz, for hele det elektrifiserte jernbanenettet i Norge. Plan- og prosjektavdelingen utreder, planlegger og bygger omformer- og energiforsyningsanlegg til Norsk jernbane.

Bane NOR Energi har nå behov for to nye medarbeidere. Den ene med solid erfaring som prosjektingeniør fra komplekse prosjekter til kraftsystemanalyse og planlegging og prosjektering av omformer-/energiforsyningsanlegg for enhet Energis prosjektportefølje med investerings- og fornyelsesprosjekter. I tillegg søker vi en nyutdannet sivilingeniør i Elkraftteknikk som er motivert for å bygge opp en bred fagkompetanse innen kraftsystem og jernbaneteknikk.

Planseksjonen i Bane NOR Energi er en liten fagseksjon, primært med ressurser med bakgrunn i elkraft og energiforsyning. Seksjonen har fagansvar for roterende omformere, statiske omformere, koblingsanlegg, vern og kontrollanlegg, releplanlegging, samt for systemanalyser og utredning av fremtidig utvikling av banestrømforsyningen. Bredden i seksjonen gjør at vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver og et dynamisk miljø, hvor det både er mulighet for faglig fordypning og kontinuerlig læring. Fokuset til denne stillingen vil være fagekspert innen elkraftteknikk på prosjekter for nye statiske omformerstasjoner, og teknisk fagekspertise innen høyspentanlegg vil vektlegges. Anlegget omfatter statiske omformere, koblingsanlegg, transformatorer, vern og kontrollanlegg, hjelpekraftanlegg, jordingsanlegg med mer, og stillingen medfører selvstendig oppfølging av leveranser fra totalentreprenør. Det vil være muligheter for å jobbe innenfor de ulike arbeidsoppgavene i seksjonen over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre utredninger av kraftsystem, energiforsyning og omformeranlegg, inkludert utvikle fremtidige tekniske systemløsninger
 • Utføre simuleringer, tekniske utredninger, teknisk-økonomiske analyser og feilanalyser
 • Utarbeide hovedplaner/forprosjekter for energiforsyningsanlegg
 • Planlegge/prosjektere omformerstasjoner, omformeranlegg og øvrige elkraft/energiforsyningsanlegg, herunder utarbeide kravspesifikasjoner
 • Yte elkraftteknisk rådgivning til oppfølging i prosjekter
 • Bidra til tekniske avklaringer i tilbudskonkurranser
 • Utføre øvrige planleggingsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen elektroteknikk/elkraft/energi og miljø (siv.ing./ing). Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Du er en positiv og engasjert person med elektroteknisk bakgrunn
 • Du har gode analytiske evner, god økonomiforståelse, samt at du har evner å drive prosjektet fremover
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, støtter andre for å nå teamets mål
 • Du trives med å jobbe selvstendig, er trygg på egne avgjørelser og har stor gjennomføringsevne
 • Du har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Bred erfaring innen planlegging/rådgivning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
 • Du er en tydelig målrettet fagperson samtidig som du er resultatorientert
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst sammen med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
 • Vi har også svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
 • Moderne og sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget
 • Personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog

Kontaktinformasjon

Eiril Bjørnstad

Plansjef
Mobil: 951 03 489
epost: eiril.bjornstad@banenor.no

Antall stillinger: 2

Søknadsfrist: 26.11.2021