EMIL-styret:

styret@emilweb.no
Leder: Simon Løvdal, +47 974 90 755

Bedriftskontakt – EMIL-Link:

link-styret@emilweb.no 
Leder: Sofia Skjolde, + 47 469 38 134

Postadresse:

Energi- og miljøingeniørenes linjeforening, EMIL
NTNU GLØSHAUGEN
ELEKTROBYGGET
7491 Trondheim

Besøksadresse:

O.S. bragstads plass 2
7034 Trondheim
Vi har kontor i kjelleren på gamle elektro